Coaching op de basisschool of in het voortgezet onderwijs

Coaching Basisschool

Merkt u of de leerkracht van uw kind dat het extra uitleg voor taal, rekenen, lezen (begrijpend/studerend lezen) en alle andere basisschoolvakken nodig heeft? Karos Studiehulp kan uw kind de ondersteuning bieden die uw kind nodig heeft. Leerproblemen of leerachterstanden kunnen verschillend van aard zijn. Ze kunnen voortkomen uit een (psychische) belasting en kunnen worden aangepakt middels coaching. Ook als de problemen niet psychisch van aard zijn kan het fijn zijn als uw kind extra ondersteuning krijgt. Leerproblemen die voortkomen uit een verminderde werkhouding van het kind kunnen middels coaching worden verbeterd.

Coaching Voortgezet Onderwijs

Tegenwoordig kunnen kinderen onzeker over zichzelf zijn. Met name wanneer de stap van basis- naar voortgezetonderwijs door uw kind als moeilijk wordt ervaren, neemt de onzekerheid toe. Daarnaast zijn er nog meer oorzaken die daarop van invloed zijn. Het kind vindt zichzelf minder slim dan de anderen in de klas. Het kind wordt gepest en het kan twijfelen; heb ik wel de juiste kleding aan (merken), wat kan ik doen om erbij te horen? Ook zaken als werkhouding en houding ten aanzien van de groep horen hierbij. Bij Karos Studiehulp kunnen we uw kind coachen en leren zich zelfverzekerder te voelen.

Tijdens een intakegesprek krijgen we een goed beeld van de problematiek die er bij uw kind speelt . In aansluiting hieraan geven we de begeleiding vorm. In een aantal sessies werken we aan verbetering van de werkhouding of zelfverzekerdheid van uw kind. Dit kan eventueel samenvallen met het begeleiden van uw kind met andere schoolse problemen zoals leren leren, agendaplanning of studiebegeleiding.

Wanneer we hiertoe geen mogelijkheden zien, zullen we u hierover altijd eerlijk over informeren.

We zorgen ervoor dat uw kind zich beter in zijn vel gaat voelen, weerbaarder wordt en weer beter is opgewassen tegen de grote boze buitenwereld.