Coaching

Coaching Basisschool

Merkt u of de leerkracht van uw kind dat het extra uitleg voor taal, rekenen, lezen (begrijpend/studerend lezen) en alle andere basisschoolvakken nodig heeft? Karos Studiehulp kan uw kind de ondersteuning bieden die uw kind nodig heeft. Leerproblemen of leerachterstanden kunnen verschillend van aard zijn. Ze kunnen voortkomen uit een (psychische) belasting en kunnen worden aangepakt middels coaching. Ook als de problemen niet psychisch van aard zijn kan het fijn zijn als uw kind extra ondersteuning krijgt. Leerproblemen die voortkomen uit een verminderde werkhouding van het kind kunnen middels coaching worden verbeterd.

Coaching Voortgezet Onderwijs

Tegenwoordig kunnen kinderen onzeker over zichzelf zijn of dat nu op het voortgezet onderwijs is. Hier zijn nogal wat zaken die daar van invloed op zijn. Het kind vindt zichzelf minder slim dan de anderen in de klas. Het kind wordt gepest en het kan twijfelen; heb ik wel de juiste kleding aan (merken), wat kan ik doen om erbij te horen? Ook zaken als werkhouding en houding ten aanzien van de groep horen hierbij. Bij Karos Studiehulp kunnen we uw kind coachen en leren zich zelfverzekerder te voelen.

Na een intakegesprek hebben we meestal wel een goede indruk gevormd van het kind en op welke manier het begeleid kan worden. Als we dat niet kunnen zullen we u hier altijd eerlijk over informeren. In een aantal sessies werken we aan verbetering van de werkhouding of zelfverzekerdheid van uw kind. Dit kan eventueel samenvallen met het begeleiden van uw kind met andere schoolse problemen zoals leren leren, agendaplanning of studiebegeleiding.

We zorgen ervoor dat uw kind zich beter in zijn vel gaat voelen, weerbaarder wordt en weer beter is opgewassen tegen de grote boze buitenwereld.