Voortgezet onderwijs & Huiswerk

Huiswerkbegeleiding en agendaplanning

Als uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, kan dat soms een hele omschakeling zijn. Op het voortgezet onderwijs wordt er van een kind meer verantwoordelijkheid verwacht en kan het zijn dat hij/zij moeite heeft met plannen. Agendaplanning is de eerste stap. Naaast some-today (magister) of It's Learning, gebruiken we de ouderwetse papieren agenda. We merken dat dit inzicht geeft en het makkelijker wordt voor uw kind om het huiswerk te plannen. In deze agenda noteren we de te verwerken onderdelen van de verschillende vakken en het huiswerk per dag. Zo werken we stap voor stap aan de voorbereiding van een toets. Door deze stapsgewijze benadering krijgt uw kind meer structuurt en leert prioriteiten te stellen.

Daarnaast kunnen we bij Karos Studiehulp leerstofinhoudelijk helpen bij het maken en leren van huiswerk voor de verschillende vakken in het voortegezet onderwijs.

Uitleg bij de vakken

Frans, Economie, Wiskunde of Duits, op het voortgezet onderwijs is de uitleg bij de verschillende vakken soms niet voldoende of gaat de uitleg soms wat te snel. Dan kan het zijn dat uw kind meer uitleg of begeleiding nodig heeft. Ook kan het zijn dat de methode die op het voortgezet onderwijs aangeboden wordt voor uw kind niet helemaal toereikend is. Karos Studiehulp kan dan helpen om uw kind een beter resultaat te laten behalen door aanpassingen en/of aanvullingen in de lesstof of het aanbieden van een beter bij uw kind passende methode.

Karos Studiehulp kan ondersteuning bieden bij de talen, economie en wereldorientatie (geschiedenis, maatschappijleer).

Examentraningen

Bij Karos Studiehulp kunnen we uw kind ondersteunen en helpen bij de voorbereidingen op een examen. Wij hebben ervaring met examentrainingen voor VMBO K-T-G, HAVO en de PABO. Voor meer informatie over examentrainingen en wat we voor uw kind kunnen betekenen kunt u contact opnemen met Karos Studiehulp