Karos Studiehulp (waar zelfs beren kunnen leren)

Basisschool & Begeleiding

Leerproblemen

Merkt u of de leerkracht van uw kind dat het meer uitleg en oefening voor taal, rekenen, lezen (begrijpend/studerend lezen) en alle andere basisschoolvakken nodig heeft? Karos Studiehulp kan uw kind de ondersteuning bieden die uw kind nodig heeft. Leerproblemen of leerachterstanden kunnen verschillend van aard zijn. Ze kunnen voortkomen uit een (psychische) belasting en kunnen worden aangepakt middels coaching. Ook als de problemen niet psychisch van aard zijn, kan het fijn zijn als uw kind extra begeleiding of ondersteuning krijgt. Leerproblemen die voortkomen uit een verminderde werkhouding van het kind kunnen middels coaching worden verbeterd.

Overhoring

Uw kind kan naast het begeleiden ook ondersteuning krijgen door extra uitleg en overhoring bij Karos Studiehulp. Als basis hiervoor nemen we de van door de schoool verstrekte boeken en informatie. Via een een aantal stappen wordt de bij uw kind passende uitleg gegeven over het onderwerp. Als het nodig is heeft Karos Studiehulp uitgebreide leer- en lesmaterialen ter beschikking. Middels tussentijdse controles tijdens deze uitleg, wordt getoetst in hoeverre informatie is opgenomen en als het nodig is gaan we één of meerdere stappen terug totdat de informatie goed is verwerkt.

Een kind dat de lesstof begrijpt, is geweldig om te zien. De motivatie die daaruit voortkomt is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling. Bij Karos Studiehulp vinden we het belangrijk dat uw kind geen foefje leert, maar echt inhoudelijk begrijpt waar het mee bezig is. De informatie moet niet alleen tijdens een proefwerk paraat zijn, maar we vinden het belangrijk dat deze kennis onderdeel wordt van een basis. Het gaat er echt om dat uw kind de materie begrijpt en beheerst.


Achterstand in halen

Middels een intensieve extra training is het mogelijk om een achterstand in een bepaald vak in te lopen. Wanneer er bijvoorbeeld door ziekte of afgezwakte aandacht een achterstand is ontstaan, die niet door het kind zelfstandig kan worden ingelopen, wordt hieraan extra aandacht besteed. Samen proberen we er voor te zorgen dat uw kind toch naar het volgend schooljaar door kan stromen op het voor dat jaar gewenst niveau.


Leren

Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, zullen kinderen op de basisschool ook thuis leerwerk en huiswerkopdrachten moeten maken. Veel kinderen hebben hier problemen mee. Het gevoel kan bij het kind ontstaan dat er een deel van hun vrijheid verloren gaat, terwijl ze op school al zoveel hebben gedaan.

Karos Studiehulp kan uw kind helpen structuur aan te brengen en te leren leren. Zo bereiden we het voor op het voortgezet onderwijs, waar het te maken krijgt met structuur en het moet leren plannen. Andere vakken en steeds een andere leraar voor de klas en allemaal geven ze op hun eigen manier les. Wanneer uw kind leert en meer handigheid krijgt in het plannen en organiseren van het leren, zal de overgang naar het voortgezet onderwijs een stuk eenvoudiger zijn.

.